Arduino: programació dirigida per events

De Wikijoan
Dreceres ràpides: navegació, cerca

La manera més senzilla de fer-ho és com en el segon enllaç. Ara bé, aquesta és la manera senzilla de fer-ho: fer que el LED s'encengui i s'apagui cada segon, però no bloquejar tot el codi amb un delay.


// constants won't change. Used here to
// set pin numbers:
const int ledPin = 13;   // the number of the LED pin

// Variables will change:
int ledState = LOW;       // ledState used to set the LED
long previousMillis = 0;    // will store last time LED was updated

// the follow variables is a long because the time, measured in miliseconds,
// will quickly become a bigger number than can be stored in an int.
long interval = 1000;      // interval at which to blink (milliseconds)

void setup() {
 // set the digital pin as output:
 pinMode(ledPin, OUTPUT);   
}

void loop()
{
 // here is where you'd put code that needs to be running all the time.

 // check to see if it's time to blink the LED; that is, if the
 // difference between the current time and last time you blinked
 // the LED is bigger than the interval at which you want to
 // blink the LED.
 unsigned long currentMillis = millis();
 
 if(currentMillis - previousMillis > interval) {
  // save the last time you blinked the LED
  previousMillis = currentMillis; 

  // if the LED is off turn it on and vice-versa:
  if (ledState == LOW)
   ledState = HIGH;
  else
   ledState = LOW;

  // set the LED with the ledState of the variable:
  digitalWrite(ledPin, ledState);
 }
}

Una cosa més interessant és mirar altres exemples i llebreries que realment fan programació orientada als events, o programació orientada al pin (detectar l'event canvi d'estat en el pin).


creat per Joan Quintana Compte, desembre 2013

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Institut Jaume Balmes
Màquines recreatives
CNC
Informàtica musical
joanillo.org Planet
Eines