Atacar des de la xarxa

De Wikijoan
Dreceres ràpides: navegació, cerca

el problema s'ha presentat en la configuració de l'aplicació d'assistència, que funcionarà des d'un portàtil i atacarà la bd i l'aplicació d'assistència. S'ha de donar permisos a un usuari que es connecti des d'una màquina de la xarxa:

mysql> grant all on assistencia.* to root@"%" identified by "*******";
mysql> grant all on assistencia0910.* to root@"%" identified by "*******";
mysql> grant all on assistencia1011.* to root@"%" identified by "*******";
etc...
mysql> flush privileges;

Actualització octubre 2012:

Utilitzo la versió mysql 5.5. Per defecte està capat l'accés des de IP's diferents de localhost. Per modificar-ho:

$ sudo joe /etc/mysql/my.conf

# Instead of skip-networking the default is now to listen only on
# localhost which is more compatible and is not less secure.
bind-address            = 127.0.0.1

$ sudo /etc/init.d/mysql restart

Creació base de dades toner

mysql> CREATE DATABASE toner;
mysql> CREATE USER toner IDENTIFIED BY 'toner';
mysql> grant all on toner.* to toner@"%" identified by "toner";
mysql> flush privileges;

$ mysql -u toner -p toner (des de la màquina 192.168.0.15)
$ mysql -h 192.168.0.15 -u toner -p toner (des d'una màquina remota)

BD CS 11-12

mysql> CREATE DATABASE cs_assistencia_rfid;
mysql> CREATE USER cs112 IDENTIFIED BY 'cs1112';
mysql> grant all on cs_assistencia_rfid.* to cs1112@"%" identified by "cs1112";
mysql> flush privileges;

Primer de tot faig una còpia de seguretat:

mysqldump --add-drop-table -i -C -u root -pneptu08 -r /home/joan/copia_seguretat/copia_mysql/copia_assistencia190412.dmp -v cs_assistencia
mysql -u cs1112 -pcs1112 cs_assistencia_rfid < /home/joan/copia_seguretat/copia_mysql/copia_assistencia190412.dmp

I ara ja puc entrar:

$ mysql -h 192.168.0.15 -u cs1112 -p cs_assistencia_rfid (des d'una màquina remota)

creat per Joan Quintana Compte, set 2008

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Institut Jaume Balmes
Màquines recreatives
CNC
Informàtica musical
joanillo.org Planet
Eines