Configuració del postfix II

De Wikijoan
Dreceres ràpides: navegació, cerca

http://doc.ubuntu-es.org/Postfix/configuraci%C3%B3n_de_un_servidor_incluyendo_Postfixadmin,_Mysql,_Spamassassin_y_ClamAv

Contingut

Comprovem els requisits

en el fitxer /etc/hosts, afegeixo

127.0.0.2       mail.empresalibre.org
joan@joan-laptop:/var/log/ntpstats$ ping empresalibre.org
PING exemple.com (127.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from empresalibre.org (127.0.0.2): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.056 ms
64 bytes from empresalibre.org (127.0.0.2): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.057 ms

Instal.lació

Postfixadmin és una aplicació web (amb PHP), i per tant l'instal.laré en el /var/www o on cregui convenient (configuració del Apache) em descarrego de SourceForge postfixadmin-2.2.1.1.tar.gz (23/07/2008)

$ sudo tar zxvf postfixadmin-2.2.1.1.tar.gz -C /var/www
$ sudo mv /var/www/postfixadmin-2.2.1.1/ /var/www/postfixadmin

Comprovar que funciona el postfixadmin: http://localhost/postfixadmin/

$ sudo aptitude install postfix postfix-mysql mysql-server apache2 libapache2-mod-php5 php5 php5-mysql 

(hi ha coses que segurament ja tinc instal.lades)

Crearem la base de dades MySQL que suporta el postfixadmin:

$ cd /var/www/postfixadmin
$ cat INSTALL.txt (i llegir)
$ mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE postfix;
mysql> CREATE USER 'postfix'@'localhost' IDENTIFIED BY '****';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON `postfix` . * TO 'postfix'@'localhost';
mysql> exit

$ joe config.inc.php

canviar la configuració de la base de dades, i també $CONF['configured']:

$CONF['configured'] = true;

$CONF['database_type'] = 'mysql';
$CONF['database_host'] = 'localhost';
$CONF['database_user'] = 'postfix';
$CONF['database_password'] = '****';
$CONF['database_name'] = 'postfix';
$CONF['database_prefix'] = '';

Vaig a http://localhost/postfixadmin/setup.php, i miro que tot estigui OK, i es crea automàticament l'estructura de la base de dades. Creem l'usuari admin:

joan_quintana@yahoo.com/**** (sí que em deixa)
joan@localhost/*** (sí que em deixa)
joan@empresalibre.org no em deixa!
$ mv setup.php setup.php.disabled

i ara ja puc entrar a l'aplicatiu: http://localhost/postfixadmin

llista de las rutes a les diferents configuracions:

Para el administrador global, la contraseña se pone con el htaccess de apache. Para ello, tendremos que editar dicho fichero mediante el comando:

$  sudo joe /var/www/postfixadmin/admin/.htaccess
AuthUserFile /var/www/postfixadmin/admin/.htpasswd
AuthGroupFile /dev/null
AuthName "Postfix Admin"
AuthType Basic
<limit GET POST>
require valid-user
</limit>
$ cd admin
$ htpasswd -c .htpasswd user

L'usuari user (joan) és el que nosaltres volem per accedir, no té perquè pertànyer al sistema.

$ cat .htpasswd

i veig com s'ha afegit aquest usuari

Comencem a treballar amb Postfix

A Postfix tenim 2 fitxers importants: main.cf i master.cf.

sudo gedit /etc/postfix/main.cf

myhostname = joan-laptop.empresalibre.org
mydomain = joan-laptop.empresalibre.org
myorigin = $mydomain
mydestination = localhost
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all

# parametros TLS

smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/postfix/smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/postfix/smtp_scache

#MYSQL

virtual_alias_maps = mysql:/etc/postfix/mysql/mapas_alias_virtuales_mysql.cf
virtual_gid_maps = static:1001
virtual_mailbox_base = /usr/local/virtual
virtual_mailbox_domains = mysql:/etc/postfix/mysql/mapas_dominios_virtuales_mysql.cf
virtual_mailbox_limit = 0
virtual_mailbox_maps = mysql:/etc/postfix/mysql/mapas_mailbox_virtuales_mysql.cf
virtual_minimum_uid = 1001
virtual_transport = virtual
virtual_uid_maps = static:1001
virtual_create_maildirsize = yes
virtual_mailbox_extended = yes
virtual_mailbox_limit_maps = mysql:/etc/postfix/mysql/mapas_limites_virtuales_mailbox_mysql.cf
virtual_mailbox_limit_override = yes
virtual_maildir_limit_message = La bústia de l'usuari està plena.
virtual_overquota_bounce = yes

joan-laptop és el nom de la màquina, i empresalibre.org ho he configurat en el /etc/hosts

A continuació, creem la carpeta mysql per crear dins els mapes per a postfix.

$ sudo mkdir /etc/postfix/mysql

Seguidament crearem els mapes necessaris per tal que postfix s'entengui amb el mysql i postfixadmin.

Mapes per als Àlies Virtuales

$ sudo gedit /etc/postfix/mysql/mapas_alias_virtuales_mysql.cf
user = postfix
password = ****
hosts = 127.0.0.1
dbname = postfix
query = SELECT goto FROM alias WHERE address='%s' AND active = 1

Mapes per als Dominis Virtuales

$ sudo gedit /etc/postfix/mysql/mapas_dominios_virtuales_mysql.cf
user = postfix
password = ****
hosts = 127.0.0.1
dbname = postfix
query = SELECT domain FROM domain WHERE domain='%s

Mapes per als Mailbox Virtuales

$ sudo gedit /etc/postfix/mysql/mapas_mailbox_virtuales_mysql.cf
user = postfix
password = ****
hosts = 127.0.0.1
dbname = postfix
query = SELECT maildir FROM mailbox WHERE username='%s' AND active = 1

Mapes per als Límits Virtuales

$ sudo gedit /etc/postfix/mysql/mapas_limites_virtuales_mailbox_mysql.cf
user = postfix
password = ****
hosts = 127.0.0.1
dbname = postfix
query = SELECT maildir FROM mailbox WHERE username='%s' AND activ

Reiniciem el postfix

$ sudo /etc/init.d/postfix restart

Ara ja podem anar a crear el nostre domini virtual amb els usuaris als quals volem donar correu. Per fer-ho, accedim al postfix:

http://localhost/postfixadmin/admin/

(joan_quintana@yahoo.com/****)

A partir d'aquí, l'administració de postfixadmin és molt senzilla i intuïtiva, i podem crear dominis molt fàcilment. Per saber si postfix està donant problemes:

$ cat /var/log/mail.err
$ cat /var/log/mail.warn


lo primero que tendremos que hacer es crear nuestro primer dominio (ho llegeixo de http://www.tuxjm.net/docs/mailserver-howto/mysql-based/xhtml/ch04s04.html).

Damos click sobre New Domain para crear el dominio empresalibre.org y usaremos los valores predeterminados de numero de alias y buzones y Tambien le diremos que cree los alias predeterminados (abuse@tuxjm.net, postmaster@tuxjm.net, hostmaster@tuxjm.net, webmaster@tuxjm.net)

NOTA: Es importante que para cada dominio que creemos, por lo menos exista un alias o buzón para abuse@dominio.tld como lo especifica el RFC 2142, y para postmaster@dominio.tld como es requerido por los RFC 822, RFC 1123 y RFC 2821, si no lo hiciéramos podríamos ser considerados como RFC ignorants.

Si vaig a virtual list o bé clico sobre empresalibre.org, veig que s'han creat els alias predeterminats:

abuse@empresalibre.org
hostmaster@empresalibre.org
postmaster@empresalibre.org
webmaster@empresalibre.org

El que he de fer ara és crear el mailbox admin@empresalibre.org, i a més redirigir els anteriors alias a aquest admin@empresalibre.org:

admin@empresalibre.org
login: admin
pwd: **** (pwd for POP3/IMAP)
Name: Joan Quintana

ara bé, no ho puc crear perquè em diu que admin@empresalibre.org, joan@empresalibre.org, root@empresalibre.org no són mails vàlids.creat per Joan Quintana Compte, març 2009

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Institut Jaume Balmes
Màquines recreatives
CNC
Informàtica musical
joanillo.org Planet
Eines