Error: Table './wikidb/searchindex' is marked as crashed

De Wikijoan
Dreceres ràpides: navegació, cerca

No puc editar a la wiki ni fer una còpia de seguretat.

mysqldump: Got error: 145: Table './wikidb/searchindex' is marked as crashed and should be repaired when using LOCK TABLES

Solució:

mysql> repair table searchindex
  -> ;
+--------------------+--------+----------+---------------------------------------------------------+
| Table       | Op   | Msg_type | Msg_text                        |
+--------------------+--------+----------+---------------------------------------------------------+
| wikidb.searchindex | repair | info   | Wrong bytesec: 97-117- 56 at 3716388; Skipped     | 
| wikidb.searchindex | repair | info   | Wrong bytesec: 97-117- 56 at 3716388; Skipped     | 
| wikidb.searchindex | repair | info   | Wrong block with wrong total length starting at 3656220 | 
| wikidb.searchindex | repair | info   | Wrong block with wrong total length starting at 3674972 | 
| wikidb.searchindex | repair | info   | Wrong bytesec: 97-117- 56 at 3716388; Skipped     | 
| wikidb.searchindex | repair | info   | Wrong bytesec: 97-117- 56 at 3716388; Skipped     | 
| wikidb.searchindex | repair | warning | Number of rows changed from 900 to 894         | 
| wikidb.searchindex | repair | status  | OK                           | 
+--------------------+--------+----------+---------------------------------------------------------+
8 rows in set (6.10 sec)

PD. A veure si canvio ja el servidor per un de nou...


creat per Joan Quintana Compte, novembre 2010

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Institut Jaume Balmes
Màquines recreatives
CNC
Informàtica musical
joanillo.org Planet
Eines