Instal·lació i configuració del Java-JDK II

De Wikijoan
Dreceres ràpides: navegació, cerca

http://www.forosuse.org/forosuse/showthread.php?t=12857

En principi la instal.lació és per a Suse, però no hi ha cap motiu per pensar que no valdria per a Ubuntu, doncs tots els passos són molt estàndars...

Contingut

INSTALAR EL JDK

cp -p jdk-6u7-linux-i586.bin /usr/local/
./jdk-6u7-linux-i586.bin

Es crea la carpeta /jdk1.6.0_07 Crear Enlace Simbólico con la version 1.6.0

# ln -s /usr/local/jdk1.6.0_07 /usr/local/jdk

Quedando así: jdk -> /usr/local/jdk1.6.0_07

INSTALAR EL JRE

cp -p jre-6u10-linux-i586.bin /usr/local/
./jre-6u10-linux-i586.bin

Crear Enlace Simbólico con la version 1.6.0

# ln -s /usr/local/jre1.6.0_10 /usr/local/jre

Quedando así: jre -> /usr/local/jre1.6.0_10

Variables d'entorn

Disposar JAVA_HOME com una variable d'entorn

# export JAVA_HOME=/usr/local/jdk
# echo $JAVA_HOME

Verificar que la Variable se ha dispuesto

# export PATH="$PATH:/usr/local/jdk/bin"

INSTALAR J2EE

Este contiene un instalador gráfico.

DISPOSICIÓN DE VARIABLES

# export JAVA_ROOT=/usr/local/jdk
# export JAVA_BINDIR=/usr/local/jdk/bin
# export JRE_HOME=/usr/local/jre
# export JDK_HOME=/usr/local/jdk
# export PATH="$PATH:/usr/local/jdk/bin"

Para el JRE

# update-alternatives --install /usr/bin/java java /usr/local/jre/bin/java 1
# update-alternatives --config java

Para el JDK

# update-alternatives --install /usr/bin/javac javac /usr/local/jdk/bin/javac 1
# update-alternatives --config javac

COMPONENTE JMF-2.1.1e (això no)

export set JMFHOME=/usr/local/JMF-2.1.1e
export set CLASSPATH=/usr/local/JMF-2.1.1e/lib/jmf.jar:.:${CLASSPATH}
export set LD_LIBRARY_PATH=$JMFHOME/lib:${LD_LIBRARY_PATH}

Comprovació

# java -version
java version "1.6.0_10"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_10-b33)
Java HotSpot(TM) Server VM (build 11.0-b15, mixed mode)

# whereis java
java: /usr/bin/java

Fer permanents les variables d'entorn

les variables d'entorn han d'estar iniciades en l'inici de sessió d'entrada pensarem que ens podem iniciar amb root: editem el fitxer /etc/profile, i hi afegim

export JRE_HOME=/usr/local/jre
export JAVA_HOME=/usr/local/jdk
export PATH=$PATH:${JAVA_HOME}/bin

s'ha de reiniciar per tal que les variables tinguin efecte (comprovar si després d'iniciar està arrencat el Tomcat. Si no, startup.sh)

Això és necessari perquè tot i que funciona el Openbravo, quan he volgut instal.lar la traducció al castellà, i per tant fer la compilació, aquest procés 8ant) donava error perquè no trobava els directoris del Java.


creat per Joan Quintana Compte

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Institut Jaume Balmes
Màquines recreatives
CNC
Informàtica musical
joanillo.org Planet
Eines