LinPHA

De Wikijoan
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Introducció

LinPHA is an easy to use, multilingual, flexible photo/image archive/album/gallery written in PHP. It uses a SQL database (MySQL/PostgreSQL/SQLite) to store information about your pictures. It comes with a HTML-based installer, so you don't need experience in setting up SQL databases. Thumbnails are created as needed and stored in the SQL DB. It features complete user management, zip-album downloads, top ten statistics, hidden albums, web filemanager with upload capabilities, watermarks, printing, guestbook and much more.

Requisits

Instal.lació

Ens baixem la última versió estable de Linpha des de SourceForge, la descomprimim.

Canviem els permisos del directori linpha/sql per tal que l'usuari del webserver hi pugui escriure.

$ chmod 777 sql

comprovar que sigui visible com a lloc web:

http://localhost/winpha

Executar

http://hostname/linpha/install/install.php

Seguir les instruccions que es mostren per pantalla

Em surt tot verd menys dos grocs:

segueixo endavant.

Configure el Administrador para la Base de Datos MySQL
root/*******
Configure el Administrador de LinPHA
root/*******
Configure la conexion a la base de datos de LinPHA
localhost
port 3306
nom de la base de dades: linpha

Correcte:

Intentando conectarse al servidor de la base de datos-->OK, conectado!
OK, creando todas las tablas:
Creaando tablas: linpha_config-->OK, creadas!
Creaando tablas: linpha_users-->OK, creadas!
Creaando tablas: linpha_first_lev_album-->OK, creadas!
Creaando tablas: linpha_sec_lev_album-->OK, creadas!
Creaando tablas: linpha_third_lev_album-->OK, creadas!
Creaando tablas: linpha_photos-->OK, creadas!
Creaando tablas: linpha_photo_cache-->OK, creadas!
Creaando tablas: linpha_category-->OK, creadas!
Creaando tablas: linpha_counter_stats-->OK, creadas!
Creaando tablas: linpha_groups-->OK, creadas!
Creaando tablas: linpha_image_comments-->OK, creadas!
Creaando tablas: linpha_album_comments-->OK, creadas!
Creaando tablas: linpha_plugins-->OK, creadas!
Creaando tablas: linpha_guestbook-->OK, creadas!
Creaando tablas: linpha_mail_list-->OK, creadas!
Creaando tablas: linpha_permissions-->OK, creadas!
Creaando tablas: linpha_meta_iptc-->OK, creadas!
Creaando tablas: linpha_blacklist-->OK, creadas!
Creaando tablas: linpha_stats-->OK, creadas!
Creando el usuario Administrador: root-->OK, creada!
Almacenando la configuracion de la base de datos-->OK, Configuracion escrita!

OK. Instalació completa!!
Si todo salió bien, deberias ahora eliminar la carpeta /install (por seguridad)...
Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Institut Jaume Balmes
Màquines recreatives
CNC
Informàtica musical
joanillo.org Planet
Eines