Script per a crear usuaris

De Wikijoan
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Hem de fer un script per a crear els usuaris d'ASI i de DAI, per tal que es puguin connectar en la màquina BBDD (Unbuntu Jaunty, 192.168.0.10). Aquests alumnes hauran de poder fer:

m'he guiat una mica en aquests enllaços:

Comandes a utilitzar

$ sudo groupadd alumnes
$ sudo mkdir /var/www/alumnes
$ sudo mkdir /var/www/alumnes/rita11 -> no cal, ja es crea quan s'afegeix l'usuari
$ sudo useradd rita11 -m -d /var/www/alumnes/rita11 -g alumnes -s /bin/bash
$ sudo chmod 755 /var/www/alumnes/rita11
mkpasswd barcelona
niymEMskexTko

$ sudo usermod -p niymEMskexTko rita11
sudo chown rita11 /var/www/alumnes/rita11

Com que ho he penjat de /var/www ja funciona http://192.168.0.10/alumnes/rita11

D'aquesta manera tinc un login que es connecta a una carpeta de la qual és propietari, que és accessible via web, i que pot connectar-se amb SSH i FTP.

A més a més, tinc aquests usuaris afegits al grup alumnes. El que puguin fer o no aquests usuaris vindrà controlat pel grup alumnes.

L'usuari podrà canviar el pwd amb la comanda

$passwd

script creacio_usuaris.sh

Ara em toca fer el script

#!/bin/bash

while [ 0 ]; do
  read LINE
  USER=`echo $LINE | cut -f 1 -d ,`
  FULLNAME=`echo $LINE | cut -f 2 -d ,`
  PASSWORD=`echo $LINE | cut -f 3 -d ,`
  GROUP1=`echo $LINE | cut -f 4 -d ,`

  if [ x"$USER" == x ]; then
    break;
  fi

echo $USER
echo $FULLNAME
echo $PASSWORD
echo $GROUP1

  adduser --home /var/www/alumnes/$USER --shell /bin/bash --disabled-password --gecos "$FULLNAME,,," --ingroup $GROUP1 $USER
  usermod -p `mkpasswd $PASSWORD` $USER
  chmod 755 /var/www/alumnes/$USER
  chown $USER /var/www/alumnes/$USER

done

Fitxer usuaris.txt:

asi2a01,Maria Quintana,asi,alumnes,
asi2a02,Pere Quintana,asi,alumnes,

Per executar:

$ sudo ./creacio_usuaris.sh < usuaris.txt

Això també està documentat dins de SSH.


creat per Joan Quintana Compte, setembre 2009

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Institut Jaume Balmes
Màquines recreatives
CNC
Informàtica musical
joanillo.org Planet
Eines